Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Couldn't resolve host name in /home2/mazuryi/public_html/umamuski/core/libraries/tpl-parser.php(120) : eval()'d code on line 2

Warning: file_get_contents(http://imazury.com) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /home2/mazuryi/public_html/umamuski/core/libraries/tpl-parser.php(120) : eval()'d code on line 2

MAZURYPojezierzem Mazurskim nazwano pas pojezierzy między dolną Wisłą a wschodnią granicą. W obrębie Pojezierza Mazurskiego rozróżnia się: Pojezierze Brodnickie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Równina Mazurska, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Pojezierze Ełckie, Garb Szeski.. Pojezierze Mazurskie można określić jako region zbiegania i nakładania się moren czołowych trzech głównych faz ostatniego zlodowacenia tj. Bałtyckiego.


Na zachód od Wzgórz Dylewskich i Doliny Pasłęki poszczególne zasięgi tego zlodowacenia rozbiegają się, a zewne^trzna jego granica odchyla siędaleko na południe w okolice Płocka. Od lodowca odłączały się wyspy lodu. Lód topiąc się dał początek zagłębieniom jeziornym.Krajobraz Mazur jest bardzo urozmaicony. Wyniosłe wzgórza o dużych spadach i kamieniste doliny, rynnowe wydłużenia i rozległe niecki licznych jezior powstały na skutek ruchów lądolodu skandynawskiego, który kilkakrotnie wycofywał się i powracał na ten obszar. Wynikiem jego "niezdecydowania" są wzgórza moreny czołowej, mające kształt wałów równoległych do czoła lodowca.