Pojezierzem Mazurskim nazwano pas pojezierzy między dolną Wisłą a wschodnią granicą.

W obrębie Pojezierza Mazurskiego rozróżnia się: Pojezierze Brodnickie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Równina Mazurska, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Pojezierze Ełckie, Garb Szeski.. Pojezierze Mazurskie można określić jako region zbiegania i nakładania się moren czołowych trzech głównych faz ostatniego zlodowacenia tj. Bałtyckiego.

Na zachód od Wzgórz Dylewskich i Doliny Pasłęki poszczególne zasięgi tego zlodowacenia rozbiegają się, a zewne^trzna jego granica odchyla siędaleko na południe w okolice Płocka. Od lodowca odłączały się wyspy lodu. Lód topiąc się dał początek zagłębieniom jeziornym.

Krajobraz Mazur jest bardzo urozmaicony. Wyniosłe wzgórza o dużych spadach i kamieniste doliny, rynnowe wydłużenia i rozległe niecki licznych jezior powstały na skutek ruchów lądolodu skandynawskiego, który kilkakrotnie wycofywał się i powracał na ten obszar. Wynikiem jego "niezdecydowania" są wzgórza moreny czołowej, mające kształt wałów równoległych do czoła lodowca.

Rybaczówka U Mamuśki

 • +48.874279384
 • lukasz-wojtkiewicz@wp.pl
 • http://umamuski.mazury.info
 • Jakunówko 2
  11-610 Pozezdrze
  powiat węgorzewski
  woj. Warmińsko-mazurskie

 • Rezerwacja

  ŁUCJA IWANOWSKA
  nr konta: Bank Spółdzielczy 43 9348 0000 0553 8087 3000 0020